ประมวลความเคลื่อนไหวและผลงานของฮอนด้าเพียงค่ายเดียว โดยนำเสนอทั้งรถยนต์และรถจักยานยนต์รุ่นใหม่ที่ฮอนด้าจำหน่ายทั่วโลก รวมทั้งรายงานข่าวการเตรียมผลิตผลงานรุ่นต่อไปด้วย